TILSTANDSRAPPORT


Der det er hjerterom, er det husrom.

Der det er puls, er det liv.

Der hjertet slår, der slår ingen tilbake.

Der det er vanlige folk, der er det håp.

Der det er vennlige folk, der er det liv.

Der det er skikkelige folk, der er det trygt.


Hos Oss er Mannen i gata en ideell innbygger, Kvinnen i gata er vi litt mer usikre på.

Universell utforming skal inn i alle reguleringsplaner.

Alt skal passe for alle, samtidig må vi være forsiktige med å la bakdøra stå åpen.

Vi ønsker De Ressurssterke velkommen, og De Andre velkommen etter.

Der det er hjerterom, er det ofte puls. Der det er husrom, må vi unngå mørke kroker.

Vi må legge tilrette for at uønskede elementer ikke finner ly, ikke finner ro, ikke finner sted.


Vi ønsker mangfold og likeverd,

så lenge mangfoldet følger vanlig folkeskikk

og likeverdet ikke går på bekostning av gjeldende regler og oppfatninger.

Vi legger tilrette for en human gentrifisering og en vennlig korreks.

Pekefingeren skal opplyse og følger moralen, langefingeren gir vi De Andre.

Når tommelen står opp, går De Andre og legger seg.


Vi må pusse fasaden,

glemme fadesen,

flytte på rotet,

lyse opp mørket,

rydde på loftet og bygge opp ryktet.

Når regningen forfaller, må vi ikke godta forfallet.

Vi må vekk fra det forfyllede og forferdede og inn i det fortryllende, bevegende.

Vi må jakte på det vakre, vi må finne det rørende. Uten å lee en muskel, uten å røre en sjel.

Identideten skal være lik nok til å romme oss alle, men alltid være unik.

Vi bygger ikke hus, vi bygger omdømme, og nå dømmer jeg deg.

Uten ord, uten dramatikk.

Jeg bare kikker langsomt opp og ned, opp og ned, opp og ned.


Er du en av Oss?

Er du en av De Andre?

Er du en del av Befolkningen?

Er du en ressurs, eller er du en vi bør gentrifisere, en vi bør stable i høyden på lager,

på samme lager som De Andre vi har lagret?

Et annet sted. Det finner sted. Et annet sted. Det finner sted.

Kontroll S


Du vet, de lager ikke sånne som Oss lenger.

Ta deg en pære, sett deg et skudd.

Velkommen i Varmen.